การใช้ไม้เลื้อยยุคโบราณ

ไม้เลื้อยก็เหมือนต้นไม้อื่นๆที่คนเราได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้ว

ไม้ว่าจะใช้เป็นอาหารหรือยารักษาโลกให้ความเพลิดเพลินใจเมื่อได้ชม

ในฐานเป็นไม้ดอกไม้ประดับคนเราอาจรู้จักและนำไม้เถามาใช้เป็นอาหาร

มานานแล้วสมัยยุคหินนั้นคนเราใชเวลาส่านมากไปในการหาอาหารมากกว่า

กิจกรรมอื่นๆแต่คาดว่าคงยังไม่มีการเพราะปลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวคง

การเก็บพืชที่ขึ้นเองใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยไม้เลี้อยที่เป็นอาหารของคนยุค

สังคมล่าสัตว์หรือยุคหินนั้นมีหลักฐานครั้งแรกในประเทศคือการขุดค้นแหล่ง

โบราณคดีถำ้ผีแมนจังหวัดแม่ฮองสอนโดยดร.เชสเตอร์ กอร์แมนแหล่ง

โบราณคดีดังกล่าวมีอายุราว13,000-8,500ปีพบซากฟอสซิลของพืช

(Botanical Macrofossil)ที่คาดว่ามนุษย์สมัยนั้นนำมาเป็นอาหารเช่น

กระจับถั่วเขียว ท้อมะซาง มะกอก เกลื้อนหรือมะกอกเชื่อมมะเยาสมอไทย

สมอพิเภก หมากและมีพืชไม้เลื้อย ดังนี้คือ แตงร้าน นำ้เตำ พริกไทยเมื่อ

เข้าสู่ยุคประวัติศาสตรแล้วสันนิฐานว่าคนเราคงจะไดพืชพันธ์ต่างๆอย่าง

ไม้เลื้อยเป็นอาหารมากขึ้นซึ่งมนุษย์ก็คงรตู้จักการเพราะปลูกชนิดนี้ไว้เป็น

อาหารกันโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคหรืออย่าง

น้อยพืชผักไม้เลื้อยที่เรากินๆกันอยู่ก็มีสารอาหารี่เป็นยาอยู่แล้วอย่างที่รู้จัก

ว่าพืชจำพวกแตงนั้นมีฤทธิ์เย็นเอาไว้กินดับพิษร้อนหรือพิษไข้หรือมีสารอาหาร

ต่างที่ช่วยป้องกันโรคอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านมะเร็งเป็นต้นนอก

จากอาหารและยารักษาโรคแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆอีกที่เราได้จากไม้เลื้อยเป็น

ต้นว่านำไปสกัดน้ำั้มันหอมเช่นดอกมะลิพุทธชาด กุหลาบเลื้อย กระดังงา ชมนาด

นมแมวน้ำ้้้มันหอมเหล่านี้ก็นำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องหอมต่างๆ เช่น

น้ำอมเทียนหอมธูปหอมอย่างง่ายๆก็แค่นำมาลอยน้ำดื่ม อบขนมคุณประโยชน

จากไม้เลื้อยที่เราใช้มากอีกอย่างหนึ่งก็คือประดับประดาสวนและบ้านเรือน

ให้สวยงามร่มรื่นเป็นไมที่มีรูปทรงอ่อนช้อยแต่ก็มีเงื่อนไขที่ผู้ปลูกเลี้ยงจะต้อง

ดูแลเอาใจใส่ต้องตัดแต่งบ้างเพื่อไม่ให้รกบางพุ่มทึบซึ่งทำให้เกิดโรคพืช

เช่น เชื้อราหรือแมลงเช่นเพลี้ยที่ชอบกัดกินพืชทั้งยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ไม่พึงประสงค์เช่นงูเขียวที่มักแอบซ่อนอยู่ตามี่เย็นและชื้นการ

ดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ภายในบ้านหรือสวนนั้นยังนับว่าเป็นการกล่อมเกลาจิต

ใจให้มีความเยือกเย็นมากขึ้นช่วยครายเครียดกับคนมากขึ้น