ดอกศรีตรัง

ดอกไม้ประจำจังหวัด ตรัง
ชื่อสามัญ Green ebony, Jacaranda
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda obtusifolia Humb.
วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)
ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 4 – 10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง รูปทรงไม่แน่นอน ใบประกอบขนนกสองชั้น ใบย่อยจำนวนมาก รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยมข้าวหลามตัด ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกจำนวนมากรูประฆัง สีม่วง ดอกทยอยบาน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่จะแตก เมล็ดแบน มีปีก
การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำดี ชอบอากาศเย็นและชื้น
ถิ่นกำเนิด ทางเหนือของอเมริกาใต้ และเวเนซุเอลา